ഈദ്: പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുടെ സമയക്രമത്തില്‍ മാറ്റം

സ്വന്തം ലേഖകൻ


ദുബായ് മെട്രോ

വെള്ളിയും ശനിയും രാവിലെ 5 മുതല്‍ പുലർച്ചെ ഒരുമണിവരെ

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8 മുതല്‍ പുലർച്ചെ ഒരുമണിവരെ

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 5 മുതല്‍ പുലർച്ചെ ഒരുമണിവരെ

ദുബായ് ട്രാം

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 5 മുതല്‍ പുലർച്ചെ ഒരുമണിവരെ

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8 മുതല്‍ പുലർച്ചെ ഒരുമണിവരെ

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 5 മുതല്‍ പുലർച്ചെ ഒരുമണിവരെ


ബസുകള്‍

ബസ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ ഈദ് അവധി ദിനങ്ങളില്‍ പ്രവർത്തിക്കും.

തിങ്കള്‍ മുതല്‍ വ്യാഴം വരെ രാവിലെ 4.30 മുതല്‍ പുലർച്ചെ 12. 30 വരെ

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 5 മുതല്‍ പുലർച്ചെ 12. 30 മണിവരെ

ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ 6 മുതല്‍ പുലർച്ചെ ഒരുമണിവരെ

അവധി ദിനങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്‍റർ സിറ്റി ബസുകള്‍

സബ്ക - ഹത്ത (ഇ 16)

ഗുബൈബ - അബുദബി (ഇ-100)

ഇബിന്‍ ബത്തൂത്ത- അബുദബി ( ഇ 101)

ഗുബൈബ- അലൈന്‍ ( ഇ 201)

യൂണിയന്‍- അല്‍ ജുബൈല്‍ ഷാ‍ർജ ( ഇ 201)

ഗുബൈബ - അല്‍ ജുബൈല്‍ ( ഇ 306)

സിറ്റിസെന്‍റർ- അല്‍ ജുബൈല്‍ ( ഇ 306)

അബു ഹെല്‍- അല്‍ ജുബൈല്‍‍‍ ( ഇ 307എ)

ഇത്തിസലാത്ത്- മുവൈല(ഷാർജ)(ഇ315)

യൂണിയന്‍-അജ്മാന്‍ ( ഇ 400)

ഇത്തിസലാത്ത് -അജ്മാന്‍ ( ഇ 411)

യൂണിയന്‍ -അല്‍ ഫൂജൈറ ( ഇ 700)



ജലഗതാഗതം

ദുബായ് മറീന

മറീന മാള്‍ -മറീന വാക്ക് രാവിലെ 11 മുതല്‍ രാത്രി 11.40 വരെ

മറീന പ്രോംമെനേഡ്

മറീന മാള്‍ മറീന ടെറസ്- മറീന വാക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.55 മുതല്‍ രാത്രി 10.20 വരെ

മറീന മാള്‍- ബ്ലൂ വാട്ടേഴ്സ് വൈകീട്ട് 4.10 മുതല്‍ രാത്രി 11.45 വരെ

വാട്ടർ ടാക്സി ഉച്ചക്ക് 3 മണിമുതല്‍ രാത്രി 11 വരെ മുന്‍കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത് സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

ദുബായ് ഫെറി അല്‍ ഖുബൈബ - ദുബായ് മറീന ഉച്ചക്ക് 1 മണിമുതല്‍- വൈകീട്ട് 6 വരെ

ദുബായ് വാട്ടർ കനാല്‍ ഗുബൈബ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.20 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 7.20 വരെ

ദുബായ് വാട്ടർ കനാല്‍- ദുബായ് മാള്‍ ഉച്ചക്ക് 1.50 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 6.50 വരെ

ബ്ലൂ വാട്ടേഴ്സ് -അല്‍ ഖുബൈബ ഉച്ചക്ക് 1.20 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 6. 20 വരെ

ബ്ലൂ വാട്ടേഴ്സ്- മറീന മാള്‍ ഉച്ചക്ക് 2.50 മുതല്‍ രാത്രി 7.50 വരെ

ട്രഡീഷണ്‍ അബ്ര ഓള്‍ഡ് ദുബായ് സൂഖ് - ബനിയാസ് രാവിലെ 10 മുതല്‍ രാത്രി 11.35 വരെ

.

Share this Article