ലെബനാനിലെ ജിബ്രാൻ മ്യൂസിയം നവീകരണത്തിന് ഷാർജയുടെ കൈത്താങ്ങ്

നാഷിഫ് അലിമിയാൻ


ഷാർജ ഭരണാധികാരി ആരംഭിച്ച സംരംഭങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ് അഞ്ച് വർഷത്തെ ​ഗ്രാന്റ്. പ്രാദേശികമായും ആഗോളതലത്തിലും സാംസ്കാരിക പ്രമുഖരെ അംഗീകരിക്കാൻ ഷാർജയുടെ മാന്യമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പോഷണവുമാണ് ലക്ഷ്യം. മ്യൂസിയം ജിബ്രാൻ ഖലീൽ ജിബ്രാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ-കലാ സൃഷ്ടികളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്നതും ലോകപ്രശസ്ത ലെബനീസ് എഴുത്തുകാരന്റെയും തത്ത്വചിന്തകന്റെയും സൃഷ്ടിപരമായ പാരമ്പര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്

ഷാർജ: ലെബനാൻ ബ്ഷാരിയിലെ ജിബ്രാൻ മ്യൂസിയം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നവീകരിക്കുന്നതിനുമായി ഷാർജ ധനസഹായം നൽകി. സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയാണ് ​ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചത്. മ്യൂസിയത്തിന്റെ കലാസൃഷ്ടികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഫണ്ട് പ്രാഥമികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.  ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, പെയിന്റിംഗുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ശേഖരങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ ടെക്നോളജി ഉപയോ​ഗിച്ച് നവീകരിച്ച് നിലനിർത്തും. 

ഷാർജ ഭരണാധികാരി ആരംഭിച്ച സംരംഭങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ് അഞ്ച് വർഷത്തെ ​ഗ്രാന്റ്. പ്രാദേശികമായും ആഗോളതലത്തിലും സാംസ്കാരിക പ്രമുഖരെ അംഗീകരിക്കാൻ ഷാർജയുടെ മാന്യമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പോഷണവുമാണ് ലക്ഷ്യം. മ്യൂസിയം ജിബ്രാൻ ഖലീൽ ജിബ്രാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ-കലാ സൃഷ്ടികളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്നതും ലോകപ്രശസ്ത ലെബനീസ് എഴുത്തുകാരന്റെയും തത്ത്വചിന്തകന്റെയും സൃഷ്ടിപരമായ പാരമ്പര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. 

ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുടെ ഗ്രാന്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ജിബ്രാന്റെ ദ പ്രോഫറ്റ്, ഭാന്തൻ, ബ്രോക്കൺ വിം​ഗ്സ്, ട്വന്റി ഡ്രോയിം​ഗ് തുടങ്ങി തെരെഞ്ഞെടുത്ത ജിബ്രാൻ രചനാഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിക്കാൻ ചെലവഴിക്കുമെന്ന് ജിബ്രാൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി (ജിഎൻസി) വെളിപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ, ഗ്രാന്റ് ചെലവിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി നിർമ്മിക്കും. നിലവിലുള്ള വായനാമുറി നവീകരിച്ച് സജ്ജീകരിച്ച് വായനാ ഇടം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ജിഎൻസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഒരു മുറിയിൽ ഒരു പാനൽ ഘടന സ്ഥാപിക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കലാസൃഷ്ടികൾ സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ​ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ വാങ്ങി മ്യൂസിയത്തിന്റെ ചുവരുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഷാർജ ഭരണാധികാരിയായ ശൈഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ സംഭാവനകളെ ജിബ്രാൻ മ്യൂസിയം അധികൃതർ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമ്മാനമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളിൽ അതിശയിക്കാനില്ല, കാരണം ശൈഖ് സുൽത്താൻ ഖാസിമി 
സംസ്കാരം, ബുദ്ധിജീവികൾ, മാനുഷിക നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന വിശിഷ്ട നേതാവാണെന്നും ജിബ്രാൻ മ്യൂസിയം അധികൃതർ ഓർമിപ്പിച്ചു.
.

Share this Article