കടലാസിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് 'സ്റ്റോറീസ് ഇൻ എ ബോക്സ്'

നാഷിഫ് അലിമിയാൻ


പേപ്പർ വെട്ടിയൊതുക്കി പശ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നിറപ്പകിട്ടാർന്ന വസ്ത്രങ്ങളും സവിശേഷമായ രൂപകങ്ങളും പെയിന്റ് ചെയ്ത് കുട്ടിക്കൂട്ടങ്ങൾ തീർത്തത് രസകരമായ കാഥാപാത്രങ്ങൾ. അവർക്ക് കുറച്ച് ഡയലോഗുകൾ നൽകി, ഒരു ചരട് കേർത്തപ്പോൾ ശരിക്കും ചലിക്കുന്ന ജീവസ്സുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളായി അവ മാറി. 41-ാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ, ഇറ്റലിയിലെ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണറിന്റെ ഭാഗമായി ഇറ്റാലിയൻ നാടക കമ്പനിയായ ടീട്രോ വെർഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് 'സ്റ്റോറീസ് ഇൻ എ ബോക്‌സ്' എന്ന ശിൽപശാല നടന്നത്

ഷാർജ: വായിച്ചു രസിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ പുനസൃഷ്ടിക്കാൻ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും?. ഇതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഷാർജ പുസത്കോത്സവത്തിലെ 'സ്റ്റോറീസ് ഇൻ എ ബോക്സ്' സെഷനിൽ ദൃശ്യമായത്. പേപ്പർ വെട്ടിയൊതുക്കി പശ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നിറപ്പകിട്ടാർന്ന വസ്ത്രങ്ങളും സവിശേഷമായ രൂപകങ്ങളും പെയിന്റ് ചെയ്ത് കുട്ടിക്കൂട്ടങ്ങൾ തീർത്തത് രസകരമായ കാഥാപാത്രങ്ങൾ. അവർക്ക് കുറച്ച് ഡയലോഗുകൾ നൽകി, ഒരു ചരട് കേർത്തപ്പോൾ ശരിക്കും ചലിക്കുന്ന ജീവസ്സുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളായി അവ മാറി. 41-ാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ, ഇറ്റലിയിലെ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണറിന്റെ ഭാഗമായി ഇറ്റാലിയൻ നാടക കമ്പനിയായ ടീട്രോ വെർഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് 'സ്റ്റോറീസ് ഇൻ എ ബോക്‌സ്' എന്ന ശിൽപശാല നടന്നത്. 7 വയസും അതിനുമുകളിലും പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ രസകരമായ കഥകൾ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് ഇതിലൂടെ പഠിച്ചു. കുട്ടികളെ കൊണ്ടു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ശില്പശാലയുടെ ലക്ഷ്യം. അവരുടെ ഭാവനക്കനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ മുതിർന്നവരെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് തിയേറ്റർ ജനറൽ മാനേജർ, ടീട്രോ വെർഡെ പറയുന്നു. ഒരു മണിക്കൂർ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ സംഘാടകർ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആശയമോ നിർദ്ദേശമോ നൽകി അവരുടെ സ്വന്തം കഥകളുമായി വരാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതോടെ സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ സാഫല്യമാണ് കാണാനായത്. തിയേറ്ററിൽ എല്ലാവരും വിജയികളാണെന്ന് സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു, കാരണം എല്ലാവരുടെയും കഥ വ്യത്യസ്തമാണ്.പല കുട്ടികളും അവരുടെ സ്വന്തം ഭാവനയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അവർക്ക് അത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് തുടരുക! ഞങ്ങൾ അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീട്ടിൽ അവരോടൊപ്പം കളിക്കുന്നത് തുടരുക, ഒരുപക്ഷേ കൂടുതൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. അതായിരിക്കാം ഭാവിയിലെ കഥകൾ -ടീട്രോ വെർഡെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.


.

Share this Article