യുഎഇയിൽ ഇന്ധന വിലയിൽ കുറവ്

സ്വന്തം ലേഖകൻ


തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മാസമാണ് വിലയിൽ കുറവുവരുന്നത്​. സൂപ്പർ 98 പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 3.03 ദിർഹമാണ് പുതിയ നിരക്ക്​​.സെപ്​റ്റംബറിൽ 3.41 ദിർഹമായിരുന്നു

അബൂദബി: യുഎഇയിൽ ഇന്ധന വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ഒക്​ടോബർ മാസത്തെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മാസമാണ് വിലയിൽ കുറവുവരുന്നത്​. സൂപ്പർ 98 പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 3.03 ദിർഹമാണ് പുതിയ നിരക്ക്​​.സെപ്​റ്റംബറിൽ 3.41 ദിർഹമായിരുന്നു.

സെപ്​റ്റംബറിൽ 3.30ദിർഹമായിരുന്ന സ്‌പെഷ്യൽ 95 പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 2.92 ദിർഹമായിട്ടുണ്ട്​. കഴിഞ്ഞ മാസം ലിറ്ററിന് 3.22 ദിർഹം ആയിരുന്ന ഇ-പ്ലസ് 91 പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 2.85 ആയി കുറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ഡീസല്‍ വിലയും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെപ്​റ്റംബറിൽ 3.87 ദിർഹമായിരുന്ന ഡീസൽ ലിറ്ററിന് 3.76 ദിർഹമാണ്​ ഒക്​ടോബറിലെ നിരക്ക്​.
.

Share this Article